TECH NEWS

Liên Hợp Quốc nói thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam là 'dũng cảm'

Liên Hợp Quốc nói thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam là 'dũng cảm'

Liên Hợp Quốc hy vọng Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục đàm phán theo hướng tích cực để thúc đẩy hòa bình và phi hạt nhân hóa.

OUR PARTNERS

Top